Зелена Енергия

През 2021г взехме решение да инвестираме в производство на собствена енергия от възобновяеми източници. 

Стремим се да следим последните тенденции в световен мащаб, да инвестираме непрестанно и да намалим драстично, както зависимостта от външна енергия, така и замърсяването на околната среда. 

За по-малко от година работа, соларните ни панели са спестили 70,089 t CO2 reduction, което ни мотивира и към днешна дата да работим в посока увеличаване мощностите. 


Успешно редуциран CO2 75, 000 t