СЕРТИФИКАТИ

TUV-NORD

Фирмата е сертифицирана от TUV-NORD

Проверка на хранителните продукти по процедура A75-S012 представлява Оценка на доставчика на хранителни продукти по отношение на рисковете от доставените продукти.

IFS Сертификат

Фирмата притежава IFS сертификат от 2014 година до днешна дата.

Сертификатът IFS показва, че сертифицираната компания е създала система, подходяща за осигуряване на безопасността на храните и/или продуктите и че е разгледала и внедрила спецификациите на клиентите.