Mетод На Работа

Истории от "кухнята"

Производството ни отговаря на всички европейски изисквания, като ежегодно подлежим на одити от български и чужди компании. Създали сме дългогодишни партньорски отношения с доставчиците ни на свинско и телешко месо. Работим с малък брой проверени ферми, като по този начин сме сигурни, че всеки път получаваме месо с еднакво качество. Автоматизираното ни произвоство (порциониране и опаковане) гарантира висока ефективност, добра хигиена и краен продукт с удължен срок на годност. 

Истории от "кухнята"

Производството ни отговаря на всички европейски изисквания, като ежегодно подлежим на одити от български и чужди компании. Създали сме дългогодишни партньорски отношения с доставчиците ни на свинско и телешко месо. Работим с малък брой проверени ферми, като по този начин сме сигурни, че всеки път получаваме месо с еднакво качество. Автоматизираното ни произвоство (порциониране и опаковане) гарантира висока ефективност, добра хигиена и краен продукт с удължен срок на годност. 

Модифицирана атмосфера

Атмосферата в опаковката е заменена с газова смес, съобразена с продукта, за да се запази формата, цвета и свежестта му. 

Тази опаковка с модифицирана атмосфера се състои от въглероден диоксид, азот и кислород.

Нова Технология

Непрестанно внедряваме най-иновативните технологии в месопреработката и пакетирането.

Предимства на MAP опаковката

Осигуряване на качество

Машините гарантират правилното обработване и опаковане на месото

Удължаване на срока на годност

Гарантиран 7 дневен срок на годност

Без хранителни добавки

Месото не се нуждае от добавки, за да запази свежия си вид и качества

Защита при работа и транспорт на продукта

Защитната атмосфера предпазва и осигурява продукт без замърсявания

Т300

Най-малкият напълно автоматичен трейсийлър на MULTIVAC е подходящ за опаковане на малки до средни партиди.

Цикличен изход:

Максимална мощност в цикли/мин:  10

T700

Подходящ за опаковане на средни и големи партиди и може да бъде интегриран в опаковъчни линии.

Цикличен изход:

Максимална мощност в цикли/мин: 20

R245

 Гъвкава термоформоваща машина за опаковане на MULTIVAC. С R245 могат да се произвеждат дори много сложни форми на опаковки с висока производителност

Най-високо качество на порциониране

Необходими са точни тегла

Най-висока гъвкавост: с кости / без кости / на кубчета

TVI GMS 520

Най-висок добив чрез идеално формоване / по-малко отпадъци

Индивидуално поставяне на филийки

Най-висока точност

Bizerba GLM-Ievo 100

Интелигентна линия за етикетиране GLM-Ievo, предназначена за автоматично претегляне и етикетиране на предварително опаковани стоки.

Проверка на качеството отвътре (визуална проверка на опаковките и етикетите).

Отпечатване и обработка на всякакви едно- и двуизмерни стандартни баркодове, наред с другото и матрица с данни и QR код.

ORIGINAL RUHLE MIXER/TUMBLER MPR 900 TURBO

Смесване, разбъркване, мариноване

Оригиналният MPR 900 е изключително гъвкав по отношение на своята функция. Насрещно въртящо се смесване предлага опцията едното рамо да се върти по-бързо от другото или двете рамена да работят в синхрон. Големите партиди постигат необичайно равномерна консистенция, а времето за обработка значително се съкращава. MPR 900 е решението за настоящите и бъдещите изисквания в производството и хранителните технологии.

Производствен процес

Водещ фактор в качеството ни на работа е затворения цикъл от стъпки в производството,
които никога не нарушаваме.